Da nije bilo LAG-a ne bih imao traktor

Ponedjeljak, 26. listopada 2020. | Uspješne priče provedenih LAG natječaja

Bespovratna sredstva Ivan Brda iz Križovca uložio u poljoprivrednu mehanizaciju

Ivan Brda, nositelj obiteljskog poljoprvrednog gospodarstva iz Križovca, bespovratna sredstva koja je dobio na natječaju LAG-a Međimurski doli i bregi za provedbu Tipa operacije 1.1.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, uložio je u kupnju rabljenog traktora, a planira i okrupniti svoj posjed te novim ulaganjima unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na svom imanju.

– Konjogojstvom sam se zapravo počeo baviti slučajno. Prije deset godina jedan me poznanik, kojemu se oždrebila kobila pa je u staji imao previše konja, pitao je li bi bio voljan k sebi uzeti dva grla, kobilu i pastuha. Imao sam uvjete, ideja mi se činila zanimljivom, pa sam pristao. Prije dvije godine kupio sam još dvije kobile, tako da danas brinem o četiri toplokrvnjaka u tipu lipicanca. Iako je konjogojstvo prije svega briga i trošak, jer s uzgojem konja ne zarađujem ništa, briga o tim plemenitim životinjama pruža mi prije svega duševni mir – istaknuo je Ivan Brda, umirovljeni hrvatski branitelj, koji je kao pripadnik legendarnih Tigrova i Puma, prošao gotova sva ratišta i bio nekoliko puta ranjavan.

Nositelj ovoga OPG-a u Križovcu već se ranije prijavio na nacionalni natječaj za Tip operacije 6.3.1. no, nije prošao, pa je i dalje bio prisiljen posuđivati poljoprivrednu mehanizaciju ili plaćati uslugu, na koje je morao dugo čekati.

Planira kupnju još dva hektara

– Trebao mi je traktor, no vlastitih sredstava za takvo ulaganje nisam imao, pa mogu reći kako bi bez LAG-a Međimurski doli i bregi i dalje bio bez svog traktora. Za natječaj LAG-a saznao sam preko Savjetodavne službe, no nisam se previše nadao jer na nacionalnom natječaju nisam prošao, jer nisam imao traženu ekonomsku veličinu. No, kako sam već imao svu potrebnu dokumentaciju, koju su mi za prvi natječaj izradili u REDEA-i, odlučio sam se prijaviti. Sredstvima koja sam dobio na natječaju LAG-a Međimurski doli i bregi kupio sam rabljeni traktor, koji mi bitno olakšava rad na gospodarstvu. Bilo je slučajeva da sam svo sjeno sa sjenokoše morao zapaliti jer je propalo zbog vlage, zbog toga što sam morao predugo čekati na traktor s kojim bi pokupio bale sijena. Kada ste prisiljeni zapaliti sijeno počnete se pitati imali li posao s kojim se bavite uopće smisla. No, onda se pitate što će biti s konjima, da ih dam u klaonicu ili nekim nepoznatim ljudima, pa onda nastavite dalje. Sada više nemam tih problema. Uzgajam i nešto pšenice i kukuruza, a od ove godine i buče. Bespovratnim sredstvima koje sam dobio na natječaju planiram kupiti i još oko 2 hektara zemlje, solarne panele i električnog pastira za konje – rekao je nositelj ovoga obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ukupno obrađuje oko 2,5 hektara.

Briga o konjima je najveće zadovoljstvo

Iako su njegova četiri grla jahači konji, Ivan Brda rijetko ima priliku uživati u jahanju, jer je na imanju uvijek previše posla.

– Jahanje mi je veliko zadovoljstvo, no preopterećen sam poslom pa ne jašem koliko bih htio. Zbog toga nisam u mogućnosti organizirati ni jahanje u turističke svrhe, iako bi mi to bio izvor i neke zarade. No, briga o konjima mi je ipak najveće zadovoljstvo. Stoga bih mojim kolegama braniteljima svakako preporučio da se barem rekreativno bave poljoprivredom, da budu u prirodi, jer kada vidite da je nešto izraslo zahvaljujući vašem radu osjećate se zadovoljno – poručio je ovaj umirovljeni hrvatski branitelj, koji je posebno istaknuo i odličnu suradnju koju je ostvario s LAG-om Međimurski doli i bregi, pa se nada da će zahvaljujući novim natječajima iz Programa ruralnog razvoja moći i dalje ulagati u unapređenje poljoprivredne proizvodnje na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Križovcu.