Upravljanje LAG-om

Sukladno Statutu, LAG zastupaju:

 • Predsjednica : Sanja Krištofić
 • Dopredsjednica: Dijana Posavec

Upravni odbor je upravljačko tijelo LAG-a koje čini 13 članova:

 1. Dragutin Barlek, član
 2. Mia Srnec, član
 3. Josip Ceilinger, član
 4. Nikola Novak, član
 5. Mladen Dobranić, član
 6. Rudi Grula, član
 7. Igor Hrustek, član
 8. Sanja Krištofić, predsjednica
 9. Anđelko Nagrajsalović, član
 10. Ivanka Novak, član
 11. Dijana Posavec, dopredsjednica
 12. Dražen Srpak, član
 13. Antun Zadravec, član

Nadzorni odbor  je najviše nadzorno tijelo LAG-a, a ima pet člana:

 1. Sandra Buhin, članica
 2. Matija Ladić, član
 3. Stanislav Rebernik, član
 4. Dragan Zdolec, član
 5. Mladen Novak, član

Skupština je najviše upravljačko tijelo LAG-a, a čine ga svi redovni članovi/ice LAG-a.

Voditeljica LAG-a je Vedrana Radmanić.