Općina Vratišinec

Načelnik: Mihael Grbavec

Naselja: Remis i Gornji Kraljevec

Kontakti:

Dr. Vinka Žganca 2,
40316 Vratišinec

Telefon: 040 866 966, 040 866 469

E-mail: [email protected]

Web: www.vratisinec.hr

Vratišinec se nalazi u sjevernom dijelu Međimurske županije. Prostire se na površini od 16,62 km² i spada u manje općine u županiji. Općina Vratišinec broji 2213 stanovnika. Gustoća naseljenosti općine iznosi 133 st/km², što je manje u usporedbi s gustoćom naseljenosti županije koja iznosi 164,3 st/km². Na području općine Vratišinec djeluje 19 poduzetnika sa 126 zaposlenih, te 32 obrtničke radnje.

U do sada poznatim povijesnim vrelima Vratišinec se prvi puta spominje 1458. godine kao possessio (posjed) grofova Celjskih pod imenom Bratrvsincz. Već 1478. spominje se kao Bratischinecz, 1636. godine kao Wratissnicz, a 1752. kao Vratissinecz. Poznati mađarski lingvista dr. Laszlo Hadrovicz tvrdi da Vratišincu ime potječe od imenice brat, odnosno osobnog imena Bratiša, odnosno Vratiša. Naime, kao i mnoga međimurska mjesta i Vratišinec je ime dobio po svom nekadašnjem feudalnom gospodaru (Bratiša, Vratiša).

Općina Vratišinec formirana je kao zasebna teritorijalna jedinica i jedinica lokalne samouprave novim ustrojstvom 1992. godine, a do tada je bila dio čakovečke općine. Na osnovu izmjene Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NNRH br. 90/92, 29/94 i 10/97.), iz siječnja 1997. godine iz sastava Općine Vratišinec izdvojila su se naselja Peklenica, Križovec, Krištanovec i Žiškovec. Nakon te izmjene u sastav Općine Vratišinec ulaze naselja Vratišinec, Gornji Kraljevec, te zaselak Remis.

Prohodnost i otvorenost ovog prostora, blizina slovenske granice, te neopterećenost tranzitnim prometom važni su elementi u vrednovanju prometno–zemljopisnog položaja Općine koje treba iskoristiti na odgovarajući način kao poticaj daljnjem prostornom razvitku.

Članovi

OPG Bahun Anja
Anja Bahun