Općina Sveti Juraj na Bregu

Načelnik: Anđelko Nagrajsalović

Naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg

Kontakti:

Pleškovec 29, 40311 Lopatinec

Telefon: 040/855-305, Fax: 040/855-294

E-mail: [email protected]

Web: www.svetijurajnabregu.hr

Općina Sveti Juraj na BreguOpćina Sveti Juraj na Bregu prema zemljopisnom obilježju pripada rubnom južnom i jugoistočnom dijelu Gornjeg Međimurja. Površina Općine iznosi 30,17 km², a u njoj živi 5.090 stanovnika. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u južnom i istočnom dijelu Općine, dok se prema sjeveru pružaju strmije padine.

Atraktivnost i pitoresknost krajobraza (razvedena konfiguracija terena), šumovitih predjela, atraktivne vizure (posebno one u smjeru juga) privlačan su element u odabiru prostora za stanovanje lokalnog pa i doseljenog stanovništva u ovo područje, što je i ujedno direktna posljedica konstantnog rasta broja stanovništva.

Sveti Juraj na Bregu jedna je od najgušće naseljenih općina u Međimurskoj županiji sa 164,3 st/km², a graniči sa još sedam međimurskih Općina. Ime je dobila po poznatom kršćanskom mučeniku Svetom Jurju koji je prikazan i na grbu Općine.

Članovi

OPG Luna”
Krešimir Jurčević
OPG Dolenčić Vjeran
Vjeran Dolenčić
SOLEBA j.d.o.o.
Ivan Barlek
OPG POLAK
Apolonija Polak
SOPG Marija Šoštarić
Marija Šoštarić
Malo Selo d.o.o.
Tatjana Martinjaš
Accredo d.o.o.
Vanja Tarandek
OPG i usluge građevinskom mehanizacijom Horvat
Mario Horvat
OPG Marijan Hren
Marijan Hren
Herbaria
Ivana Ključarić
OPG Vesna Branilović
Vesna Branilović
SOPG Davor Petričević
Davor Petričević
OPG Horvat Ivanka
Horvat Ivanka
SOPG Matija Mudri
Matija Mudri