Ostale publikacije

Brošure programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Popis mjera s osnovnim informacijama 

Brošura
Mjera 6 

Brošura Mjera 10,
Mjera 11 i Mjera 13 

Ostale brošure i vodiči

Priručnik za planiranje društvenog poduzeća

Brošura potpore
za sport u EU

Vodič za
osnivanje udruge

Vodič o financiranju sektora turizma EU fondovima

Priručnik osnove financija za neprofitne organizacije

Animirani film o CLLD-u i LAG-ovima