Aktualni natječaji

Otvoren Javni poziv za kupovinu steonih junica

Otvoren Javni poziv za kupovinu steonih junica

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore...

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Nacionalna kampanja Garancije za mlade

Arhiva

Kategorije objava