Projekti u tijeku

Događanja na području LAG-a

Međimurje

10.-11.

Srpanj

Štrigova

21. lipnja do 11. srpnja

Štrigova

02.-11.

Srpanj

Mursko Središće

26. lipnja do 12. srpnja

Selnica

18.

Srpanj

Međimurje

14.-15.

Kolovoz