Projekti u tijeku

Događanja na području LAG-a

Dunjkovec

15.

Lipanj

Podturen

20.

Lipanj

Sveti Martin na Muri

24.-29.

Lipanj

Dunjkovec

30.

Lipanj

Mala Subotica

06.

Srpanj

Mursko Središće

22. lipnja do 07. srpnja

Gornji Mihaljevec

28. lipnja do 07. srpnja