Projekti u tijeku

Događanja na području LAG-a

Štrigova

21. lipnja do 22. srpnja

Sveti Martin na Muri

10.

Kolovoz

Frkanovec

10.

Kolovoz

Jurovčak

23.-24.

Kolovoz

Sveti Martin na Muri

07. srpnja do 25. kolovoza

Sveti Martin na Muri

25.

Kolovoz