Projekti u tijeku

Događanja na području LAG-a

Mali Mihaljevec

20.

Travanj

Pleškovec

22.-28.

Travanj

Selnica

13. travnja do 01. svibnja

Sveti Juraj na Bregu

04.

Svibanj

Sveti Martin na Muri

19.

Svibanj

Štrigova

17. svibnja do 01. lipnja