Što je LAG – općenito

Lokalna akcijska grupa (LAG) je javno-privatno partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje povezuju zajedničke značajke kao:

 • zajednička tradicija
 • lokalni identitet
 • osjećaj pripadnosti
 • potrebe i očekivanja

Implementacija EU politika nameće potrebu ustroja LAG-ova, kao osnove za provedbu LEADER načela kojima se može povećati apsorpcijski kapacitet ruralnih područja za korištenje sredstava iz IPARD fonda EU. Članovima LAG-a, olakšava se pristup EU fondovima kroz zajedničke projekte njihovih lokalnih zajednica.

 

LAG u Republici Hrvatskoj

 • Pravni oblik LAG-a je Udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama
 • LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike unutar pet ili više jedinica lokalne samouprave (općina, grad)
 • Zemljopisni kontinuitet područja se ostvaruje tako da jedinice lokalne samouprave tj. naselja moraju imati međusobno direktni kontakt bilo kopnom, morem ili vodom
 • LAG predstavlja ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika
 • Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u
 • Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG
 • U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju predstavnici gospodarskog i civilnog sektora s najmanje 50%, javnog sektora s najviše 49% zastupljenosti i žene s najmanje 30%
 • Članovi LAG-a mogu biti fizičke i pravne osobe
 • Članovi upravljačke strukture LAG-a moraju imati prebivalište i/ili biti registrirani i/ili imati registriranu podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG
 • LAG mora imati izrađenu lokalnu razvojnu strategiju (LRS) za razdoblje 2014.-2020. koja je usklađena s Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Što LAG radi?

 • priprema i promiče lokalnu razvojnu strategiju te odgovara za njenu provedbu
 • pokreće razvoj u svojoj zajednici s ciljem podizanja standarda života
 • koristi širi pogled u procjeni lokalnih resursa i promiče otvorenost prema novim idejama
 • uspostavlja veze i njeguje dijalog – vertikalno i horizontalno
 • daje podršku pokretačima projekata, nadzire provedbu i provodi procjenu uspješnosti, odnosno upravlja na prilagodljiv način
 • raspolaže financijskim sredstvima za razvoj područja LAG-a