Pristupnica

Članom LAG-a može postati svaka fizička i pravna osoba iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora, a članstvo može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području jedinica lokalnih samouprava LAG-a, dok su pridruženi članovi sve ostale pravne i fizičke osobe koje su zainteresirane za promidžbu i razvoj ruralnih područja, a nisu s područja LAG-a.

Prilikom namjere učlanjivanja potrebno je u LAG (osobno ili poštom) dostaviti:

• originalnu potpisanu i ovjerenu pristupnicu
kopiju osobne iskaznice predstavnika člana u LAG-u
kopiju važećeg rješenja o registraciji/upisu pravne osobe ili izvod iz nadležnog registra

Po zaprimanju potrebne dokumentacije za učlanjivanje, ured LAG-a popis kandidata za članstvo proslijeđuje Upravnom odboru LAG-a koji odlučuje o novim članovima.