Članovi

Javni sektor

Gospodarski sektor

Civilni sektor

Pridruženi članovi

Javni sektor

Gospodarski sektor

Civilni sektor

Pridruženi članovi

Javni sektor

Gospodarski sektor

Civilni sektor

Pridruženi članovi

Javni sektor

1. OPĆINA BELICA
2. OPĆINA DOMAŠINEC
3. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
4. OPĆINA MALA SUBOTICA
5. GRAD MURSKO SREDIŠĆE
6. OPĆINA NEDELIŠĆE
7. OPĆINA PODTUREN
8. OPĆINA PRIBISLAVEC

9. OPĆINA SELNICA
10. OPĆINA STRAHONINEC
11. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
12. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
13. OPĆINA ŠENKOVEC
14. OPĆINA ŠTRIGOVA
15. OPĆINA VRATIŠINEC
16. JU MEĐIMURSKA PRIRODA

17. DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
18. TZO NEDELIŠĆE
19. OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN
20. OSNOVNA ŠKOLA SVETI MARTIN NA MURI
21. TZO SVETI MARTIN NA MURI
22. TZO ŠTRIGOVA

Gospodarski sektor

1. OPG OBADIĆ IVAN
2. OPG IGOR HRUSTEK
3. POLJOPOSAVEC D.O.O.
4. TOROID D.O.O.
5. HR-KONCEPT D.O.O.
6. OPG PRELOŽNJAK CHRISTIAN
7. OPG VUGRINEC ŽELJKO
8. OPG RAJKA ČEKUNEC
9. EKO – PROTEKT J.D.O.O.
10. ČALOPEK STROJARSTVO D.O.O.
11. AUTOKLUB NEDELIŠĆE D.O.O.
12. BAČVARIJA SRNEC
13. C JUNIOR D.O.O.
14. ELEKTRO NOVAK
15. OPG SAKAČ DIJANA
16. OPG PROKEŠ EMA
17. OPG GORDANA BURELA
18. MANOX D.O.O.
19. OPG FEGEŠ KRISTIJAN

20. OPG LUNA
21. MESAP D.O.O.
22. OPG MIRJANA BIBER
23. CE-PRODUKT
24. OPG SRŠAN
25. OPG PINTARIĆ GORAN
26. SOPG MARIJA ŠOŠTARIĆ
27. VINSKA KUĆA “DVANAJŠČAK-KOZOL”
28. MALO SELO D.O.O.
29. ACCREDO D.O.O.
30. SOLEBA J.D.O.O.
31. OPG I USLUGE GRAĐ.MEH. “HORVAT”
32. OPG MARIJAN HREN
33. OPG MOHOKOS, LAJTMAN BISERKA
34. OPG VJERAN DOLENČIĆ
35. OPG VESNA BRANILOVIĆ
36. HERBARIA
37. SOPG ZLATKO NOVINIĆ
38. TERME SVETI MARTIN

40. OPG DOBRANIĆ MLADEN
41. SLAMNATI KROV D.O.O.
42. OPG IVAN CAR
43. VINARIJA ŠTAMPAR
44. OPG ZLATKO NOVAK
45. UGOSTITELJSKI OBRT “ORIJENT”
46. OPG ANTON KOJTER
47. VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ
48. OPG NENAD PREINER
49. OPG ANTUN ZADRAVEC
50. OPG MLADEN NOVAK
51. OPG KARLO HORVAT
52. OBRT TRUE COLORS
53. SOPG DANIEL VINKO
54. VUGICA – AMG j.d.o.o.
55. OPG HORVAT IVANKA
56. SOPG DAVOR PETRIČEVIĆ

Civilni sektor

1. DVD TURČIŠĆE
2. DVD PRESEKA
3. DRUŠTVO “HORTUS CROATIAE”
4. EKOLOŠKA ORGANIZACIJA LIPA
5. LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK MACINEC
6. KUU SELJAČKA SLOGA NEDELIŠĆE
7. UDRUGA MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA
8. PZ JOSIP VRHOVSKI
9. EKOLOŠKA UDRUGA PLATANA NEDELIŠĆE
10. UDRUGA “MEĐIMURSKA GRUDA”
11. DVD DUNJKOVEC
12. UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
13. DIJANA POSAVEC

14. DRAGUTIN ČEKUNEC
15. KATARINA CEILINGER
16. ŠTEFANIJA FILIPIĆ
17. JOSIP POSAVEC
18. MARKO MARCIUŠ
19. SNJEŽANA ZORKOVIĆ
20. DVD SELNICA
21. BISERKA LAJTMAN
22. STRELJAČKI KLUB STRAHONINEC
23. KUD STRAHONINEC
24. UDRUGA ŽENA STRAHONINEC
25. UDRUGA “CREATIVE”
26. UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SZ HRVATSKE

27. LEA KRIŠTOFIĆ
28. DRAŽENKA NOVAK
29. ŠAHOVSKI KLUB STRIDON
30. UDRUGA “FRKANOVČANI”
31. UDRUGA MLADIH FORESTLAND
32. UDRUGA ŽENA “BREZA” BREZJE
33. BK MURA AVANTURA
34. NK POLET
35. HKUU “SVETI MARTIN”
36. UVVP SV. MARTIN NA MURI
37. KUD “SVETA JELENA” ŠENKOVEC
38. KUD SV. JERONIM ŠTRIGOVA
39. ANA SRNEC
40. SANJA KRIŠTOFIĆ

Pridruženi članovi

Javni sektor

1. TZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. CENTAR DR. RUDOLFA STEIENERA
3. OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC

 

Gospodarski sektor

1. OPG LESJAK DARIO
2. SCRIBO PR J.D.O.O.
3. OPG FRIŠČIĆ IVAN
4. OPG AMALKA VUKELIĆ
5. OPG ŽELJKO TRUPKOVIĆ
6. OPG SARAČ NEDIN
7. OPG HORVAT DRAŽEN

 

Civilni sektor

1. UDRUGA PČELARA MŽ ”AGACIJA”
2. UDRUGA TURISTIČKIH VODIĆA I PRATITELJA MEĐIMURJA
3. OLDTIMER KLUB MEĐIMURJE
4. UDRUGA ŠUMOPOSJEDNIKA ”JEGNJED”
5. MARINA KOLAR
6. UDRUGA BIOVRT
7. DRUŠTVO ZA BIODINAMIKU DUGA
8. MSSR “SPORT ZA SVE”
9. TATJANA ŠARDI
10. MLADI INFORMATIČARI STRAHONINEC

Javni sektor

1. OPĆINA BELICA
2. OPĆINA DOMAŠINEC
3. OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
4. GRAD MURSKO SREDIŠĆE
5. JU MEĐIMURSKA PRIRODA
6. OPĆINA MALA SUBOTICA
7. OPĆINA NEDELIŠĆE
8. DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
9. TZO NEDELIŠĆE
10. OPĆINA PODTUREN
11. OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN
12. OPĆINA PRIBISLAVEC
13. OPĆINA SELNICA
14. OPĆINA STRAHONINEC
15. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
16. OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
17. OSNOVNA ŠKOLA SVETI MARTIN NA MURI
18. TZO SVETI MARTIN NA MURI
19. OPĆINA ŠENKOVEC
20. OPĆINA ŠTRIGOVA
21. TZO ŠTRIGOVA
22. OPĆINA VRATIŠINEC

Gospodarski sektor

1. OPG OBADIĆ IVAN
2. OPG IGOR HRUSTEK
3. POLJOPOSAVEC D.O.O.
4. TOROID D.O.O.
5. HR-KONCEPT D.O.O.
6. OPG PRELOŽNJAK CHRISTIAN
7. OPG VUGRINEC ŽELJKO
8. OPG RAJKA ČEKUNEC
9. EKO – PROTEKT J.D.O.O.
10. ČALOPEK STROJARSTVO D.O.O.
11. AUTOKLUB NEDELIŠĆE D.O.O.
12. BAČVARIJA SRNEC
13. C JUNIOR D.O.O.
14. ELEKTRO NOVAK
15. OPG SAKAČ DIJANA
16. OPG PROKEŠ EMA
17. OPG GORDANA BURELA
18. MANOX D.O.O.
19. OPG FEGEŠ KRISTIJAN
20. OPG LUNA
21. MESAP D.O.O.
22. OPG MIRJANA BIBER
23. CE-PRODUKT
24. OPG SRŠAN
25. OPG PINTARIĆ GORAN
26. SOPG MARIJA ŠOŠTARIĆ
27. VINSKA KUĆA “DVANAJŠČAK-KOZOL”
28. MALO SELO D.O.O.
29. ACCREDO D.O.O.
30. SOLEBA J.D.O.O.
31. OPG I USLUGE GRAĐ.MEH. “HORVAT”
32. OPG MARIJAN HREN
33. OPG MOHOKOS, LAJTMAN BISERKA
34. OPG VJERAN DOLENČIĆ
35. OPG VESNA BRANILOVIĆ
36. HERBARIA
37. SOPG ZLATKO NOVINIĆ
38. TERME SVETI MARTIN
39. OPG RADENKO HAŽIĆ
40. OPG DOBRANIĆ MLADEN
41. SLAMNATI KROV D.O.O.
42. OPG IVAN CAR
43. VINARIJA ŠTAMPAR
44. OPG ZLATKO NOVAK
45. UGOSTITELJSKI OBRT “ORIJENT”
46. OPG ANTON KOJTER
47. VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ
48. OPG NENAD PREINER
49. OPG ANTUN ZADRAVEC
50. OPG MLADEN NOVAK
51. OPG KARLO HORVAT
52. OBRT TRUE COLORS
53. SOPG DANIEL VINKO
54. VUGICA – AMG j.d.o.o.
55. OPG HORVAT IVANKA
56. SOPG DAVOR PETRIČEVIĆ

Civilni sektor

1. DVD TURČIŠĆE
2. DVD PRESEKA
3. DRUŠTVO “HORTUS CROATIAE”
4. EKOLOŠKA ORGANIZACIJA LIPA
5. LOVAČKO DRUŠTVO SRNJAK MACINEC
6. KUU SELJAČKA SLOGA NEDELIŠĆE
7. UDRUGA MAŽORETKINJE NEDELIŠĆA
8. PZ JOSIP VRHOVSKI
9. EKOLOŠKA UDRUGA PLATANA NEDELIŠĆE
10. UDRUGA “MEĐIMURSKA GRUDA”
11. DVD DUNJKOVEC
12. UDRUGA ZA AUTIZAM POGLED
13. DIJANA POSAVEC
14. DRAGUTIN ČEKUNEC
15. KATARINA CEILINGER
16. ŠTEFANIJA FILIPIĆ
17. JOSIP POSAVEC
18. MARKO MARCIUŠ
19. SNJEŽANA ZORKOVIĆ
20. DVD SELNICA
21. BISERKA LAJTMAN
22. STRELJAČKI KLUB STRAHONINEC
23. KUD STRAHONINEC
24. UDRUGA ŽENA STRAHONINEC
25. UDRUGA “CREATIVE”
26. UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SZ HRVATSKE
27. LEA KRIŠTOFIĆ
28. DRAŽENKA NOVAK
29. ŠAHOVSKI KLUB STRIDON
30. UDRUGA “FRKANOVČANI”
31. UDRUGA MLADIH FORESTLAND
32. UDRUGA ŽENA “BREZA” BREZJE
33. BK MURA AVANTURA
34. NK POLET
35. HKUU “SVETI MARTIN”
36. UVVP SV. MARTIN NA MURI
37. KUD “SVETA JELENA” ŠENKOVEC
38. KUD SV. JERONIM ŠTRIGOVA
39. ANA SRNEC
40. SANJA KRIŠTOFIĆ

Pridruženi članovi

Javni sektor

1. TZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. CENTAR DR. RUDOLFA STEIENERA
3. OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC

Gospodarski sektor

1. OPG LESJAK DARIO
2. SCRIBO PR J.D.O.O.
3. OPG FRIŠČIĆ IVAN
4. OPG AMALKA VUKELIĆ
5. OPG ŽELJKO TRUPKOVIĆ
6. OPG SARAČ NEDIN
7. OPG HORVAT DRAŽEN

Civilni sektor

1. UDRUGA PČELARA MŽ ”AGACIJA”
2. UDRUGA TURISTIČKIH VODIĆA I PRATITELJA MEĐIMURJA
3. OLDTIMER KLUB MEĐIMURJE
4. UDRUGA ŠUMOPOSJEDNIKA ”JEGNJED”
5. MARINA KOLAR
6. UDRUGA BIOVRT
7. DRUŠTVO ZA BIODINAMIKU DUGA
8. MSSR “SPORT ZA SVE”
9. TATJANA ŠARDI
10. MLADI INFORMATIČARI STRAHONINEC