Suradnja i mreže

ČLANSTVO LAG-A U MREŽAMA

LAG Međimurski doli i bregi je član tri mreže za ruralni razvoj, a to su Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Mreža za ruralni razvoj i LEADER mreža Hrvatske.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj (HMRR) je mreža udruga koja se zalaže za održiv razvoj ruralnih područja Hrvatske. Članovi zajedničkim djelovanjem, umrežavanjem, partnerstvom i prijenosom znanja pridonose poboljšavanju uvjeta za cjelovit razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima. Načela djelovanja HMRR-a zasnivaju se na uvažavanju propisa o ruralnom razvoju i dobroj praksi.  LAG Međimurski doli i bregi član je HMRR-a od 2013. godine.

VIŠE O MREŽI

LEADER mreža Hrvatske (LMH) je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora za razvoj ruralnih područja koje djeluju na nacionalnoj razini te pružaju stručnu pomoć Lokalnim akcijskim grupama i njihovim multisektorskim razvojnim dionicima. Osnovana je na inicijativu 20 Lokalnih akcijskih grupa te 7 institucija i organizacija nacionalne razine djelovanja, u Karlovcu, 12. travnja 2012. godine. LAG Međimurski doli i bregi član je LMH od 2013. godine.

VIŠE O MREŽI

Mreža za ruralni razvoj (MRR) osnovana je od strane Ministarstva poljoprivrede 2011. godine s ciljem povećanja uključenosti dionika u provedbu ruralnog razvoja, poboljšanja kvalitete programa ruralnog razvoja, informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i poticanja inovacije u poljoprivredi. Mreža za ruralni razvoj promiče suradnju i uzajamnu pomoć između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj. Njezina je misija da se integriraju i ujedine svi oni koji na različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvoju.

VIŠE O MREŽI

Mreže su bitne za razmjenu informacija i povezivanje s drugim LAG-ovima kao i ostalim dionicima ruralnog razvoja. LAG Međimurski doli i bregi se aktivno uključuje u većinu aktivnosti koje provode mreže, te daje svoj doprinos istima.

SURADNJA I OSTALA ČLANSTVA

Članovi smo Zadruge za etično financiranje (ZEF) koja okuplja fizičke i pravne osobe zainteresirane za razvoj ekonomije utemeljene na demokratičnosti, društvenoj odgovornosti, transparentnosti i solidarnosti. Uz zainteresirane pojedince, članove ZEF-a čine poduzeća, zadruge, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, sindikati, LAG-ovi, jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije. Jedan od ključnih projekata ZEF-a jest osnivanje vlastite financijske institucije, prve etične banke u Hrvatskoj, koja će biti u stopostotnom vlasništvu Zadruge, odnosno njezinih članova. Etična banka će služiti kao financijska poluga za omogućavanje realizacije projekata i životnih potreba članova ZEF-a u skladu s modelom etičnog bankarstva i vrijednostima koje podržava Zadruga za etično financiranje. Više o ZEF-u

logo-LEADERNa vlastitu inicijativu, početkom 2015. godine pokrenuta je neformalna koordinacija LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske koja djeluje s ciljem unapređenja suradnje susjednih LAG-ova, poticanja razmjene iskustva te pružanja međusobne pomoći i savjeta oko izrade i provođenja lokalne razvojne strategije.

LAG Međimurski doli i bregi uspostavio je i brojne druge kontakte s LAG-ovima putem radionica i radnih putovanja koji vode prema zajedničkom planiranju projekata suradnje prvenstveno sa hrvatskim, ali i slovenskim, mađarskim, austrijskim i drugim inozemnim LAG-ovima. Suradnja i projekti će se temeljiti na rješavanju zajedničkih razvojnih problema i potreba LAG-ova te njihovih članova.