Ciljevi i djelatnosti LAG-a

CILJEVI DJELOVANJA LAG-a (sukladno Statutu):

1. promicati održivi ruralni razvoj,
2. poticati međusektorsko partnerstvo i povezivanje razvojnih aktivnosti i projekata,
3. podizati kvalitetu života na području LAG-a koristeći sredstva iz EU fondova i drugih donatora,
4. promicati načela europskog aktivnog građanstva,
5. razvijanje sinergije i umrežavanje između svih dionika koji mogu doprinijeti razvoju područja LAG-a,
6. jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu ruralnog razvoja,
7. briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području,
8. unapređenje uvjeta za cjeloviti razvoj ruralnih područja LAG-a te doprinos očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta u tim krajevima

Područja djelovanja Udruge su demokratska politička kultura, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj i zaštita okoliša i prirode.

DJELATNOSTI LAG-a (sukladno Statutu):

1. izrada lokalne razvojne strategije za područje LAG- a i drugih dokumenata važnih za razvoj područja LAG-a,
2. informiranje i razvijanje partnerstva između javnog, gospodarskog i civilnog sektora,
3. Poticanje održivog ruralnog razvoja kroz primjenu ruralnih i regionalnih politika EU i pristupa „odozdo prema gore“ te provedbu zajedničkih aktivnosti na području LAG-a,
4. planiranje, izrada i kandidiranje projekata vezanih za razvoj područja Udruge te apliciranje na nacionalne i međunarodne fondove kao i na natječaje zaklada, jedinica lokalne i regionalne samouprave, Ministarstava i drugih donatora i natječaja za projekte,
5. savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a,
6. određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom području,
7. izrada i raspodjela stručne literature, edukativnog i promotivnog materijala,
8. izdavačka djelatnost u skladu s posebnim propisima, radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
9. razvijanje programa nacionalne i međunarodne suradnje te uključivanje u rad svih institucija koje se bave ruralnim razvojem,
10. razvijanje suradnje s drugim udrugama i organizacijama radi ostvarivanja ciljeva LAG-a utvrđenim Statutom, te razvijanje suradnje sa ostalim LAG-ovima,
11. edukacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama, seminarima, javnim tribinama i skupovima,
12. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
13. organiziranje studijskih i stručnih putovanja za članove, volontere i zaposlenike,
14. organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, kampanja, edukacija, radionica, predavanja, izložbi, manifestacija i sajmova, sa svrhom ostvarivanja ciljeva Udruge i lokalne razvojne strategije,
15. druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i ciljevima Udruge.