Objavljen novi natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Ponedjeljak, 10. lipnja 2024. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 6. lipnja 2024. godine drugi Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za sufinanciranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja. Intenzitet javne potpore je 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 13.338.000,00 EUR, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 12:00 sati 25. srpnja 2024. godine do 12:00 sati 31. prosinca 2024. godine.

Napomena: nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u, zahtjev za isplatu potpore elektronički podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva koja čini sastavni dio natječaja. Za elektroničko podnošenje korisnik mora biti prijavljen u AGRONET putem NIAS-a.

Detaljnije pogledajte ovdje.

Važno!

U skladu s odredbama Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) samo jedan subjekt može biti odgovoran za objekt u kojem se drže životinje. Slijedom navedenog, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) pri registraciji novih objekata ne dozvoljava registraciju više od jednog subjekta po objektu odnosno jedan JRBO može se vezati samo za jedan IKG.

Prema članku 114. stavku 3. Zakona subjekti koji su prije stupanja na snagu ovih odredbi bili registrirani i/ili odobreni, dužni su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2016/429, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, Delegirane uredbe (EU) 2020/686 i Delegirane uredbe (EU) 2020/691 u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Prema gore navedenom, a kako bi bili prihvatljivi za dobivanje potpore u okviru intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje«, potrebno je da se uskladite s odredbama navedenoga Zakona te Vas upućujemo da se obratite Ministarstvu, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Ministarstvo o postupku registracije objekta odlučuje Rješenjem, upisuje objekt u Registar i dodjeljuje Jedinstveni registracijski broj objekta (JRBO) korisniku.

Napomena: Jedinstveni registracijski broj gospodarstva (JIBG) je ekvivalent jedinstvenom registracijskom broju objekta (JRBO). U postupku registracije objekta, jednom dodijeljen jedinstven registracijski broj gospodarstva (JIBG), nije potrebno preregistrirati u (JRBO), odnosno uskladiti s člankom 114. stavkom 3. Zakona o zdravlju životinja.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: Dino Kalamari – Polje usred Male Subotice

Arhiva

Kategorije objava