Događanja na području LAG-a

Sveti Martin na Muri

22.

Travanj

Sveti Juraj na Bregu

11.-28.

Travanj

Sveti Martin na Muri

01.

Svibanj

Štrigova

18. svibnja do 01. lipnja