Projekti u tijeku

Događanja na području LAG-a

Strahoninec

15.

Prosinac

Sveti Martin na Muri

15.

Prosinac

Podturen

14.-16.

Prosinac

Nedelišće

17.

Prosinac

Sveti Juraj na Bregu

30. studenoga do 26. prosinca

Mursko Središće

01.-31.

Prosinac

Sveti Martin na Muri

02.-31.

Prosinac