TO 2.1.2 (7.4.1.) Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga – ZATVORENO

2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ (TO 7.4.1. PRR)

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 26.10.2018. godine, drugi LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 4.201.218,24 kn 

VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi najviše: 300.000,00 kn

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI su jedinice lokalne samouprave s područja LAG-a Međimurski doli i bregi:

grad Mursko Središće te općine Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 12.11.2018.-17.12.2018. godine

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

1. LAG NATJEČAJ
2. Obrazac A. Prijavni obrazac
3. Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore
4. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
5. Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
6. Prilog III – Opis projekta
7. Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
8. Prilog V – Uputa MZOIE
9. Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
10. Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
11. Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave


IZMJENA NATJEČAJA 19.11.2018.

LAG Međimurski doli i bregi objavio je dana 19.11.2018. godine 1. izmjenu Natječaja za Tip operacije 2.1.2 „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokanih temeljnih usluga (TO 7.4.1 PRR).

Izmjene se između ostalog odnose i na produženje roka za dostavu projektnih prijedloga te su izmjene izvršene i u povezanim Natječajnim dokumentima.

DOKUMENTI IZMJENE:

1. LAG natječaj TO 2.1.2. – NOVO!
2. Obrazac A. Prijavni obrazac – NOVO!
3. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – NOVO!
4. Prilog III Opis projekta – NOVO!
5. Radni list (neto prihod) uz Prilog-III-Opis projekta – NOVO!


2. IZMJENE NATJEČAJA 18.12.2018.

Izmjene se odnose na produženje roka za dostavu projektnih prijedloga na LAG Natječaj.

DOKUMENT IZMJENE:

LAG Natječaj TO 2.1.2 – NOVO!


OBJAVA KONAČNE RANG LISTE TO 2.1.2.

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte na poveznici.

Arhiva

Kategorije objava