PODMJERE 19.2., 19.3. I 19.4. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

PRR2

Temeljem konačne Odluke o odabiru LAG-a i sklapanjem ugovora s Ministarstvom poljoprivrede u veljači 2017. godine LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena su sredstva u visini od 10.170.580,14 kn za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4.

PODMJERA 19.2. PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE

LAG će raspisivati natječaje i vršiti odabir projekata, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a i Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. Detaljan hodogram provedbe i raspisivanja natječaja će se definirati posebnim aktima i Planom provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a. Prvo raspisivanje natječaja od strane LAG-a očekuje se, ovisno o odlukama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tijekom 2017. godine.

IMG_8581a

Unutar tipa operacije 19.2.1. prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi i nositelji projekta, tj. svaki subjekt koji je podnio prijavu odabranom LAG-u za odabir projekta/operacije, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta/operacije i koji ima prebivalište ili je registriran ili ima podružnicu unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.

PODMJERA 19.3. PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A

Podmjera 19.3. odnosi se na izradu i provedbu projekata suradnje LAG-ova koji su definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a, temeljem raspisanih posebnih natječaja odstrane ministarstva.

U okviru Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a i tipa operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a.

baranja16a

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.3.1. odnose se na troškove koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme međuteritorijanih ili transnacionalnih projekata suradnje.

Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se na troškove koji su izravno povezani s provedbom međuteritorijalnih ili transnacionalnih projekata suradnje i na onaj dio troškova iz ukupnih troškova projekta suradnje, koje sufinancira odabrani LAG i koji su navedeni u financijskom planu.

PODMJERA 19.4. TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA

Podmjera 19.4. odnosi se na tekuće troškove i poslovanje, edukacije te animacijske i promotivne aktivnosti LAG-a za razdoblje 2016.-2023.

mesap-jesen0104a

Vezane novosti