Održana regionalna radionica za regije Sjeverozapadna i Središnja Hrvatska

Četvrtak, 27. listopada 2022. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi je u ponedjeljak, 24. listopada 2022. godine, sudjelovao na regionalnoj radionici na temu „Pripremne aktivnosti za izradu LRS 2023.-2027./Intervencije”. Na navedenoj radionici sudjelovali su, osim našeg LAG-a, LAG-ovi regije Sjeverozapadna i Središnja Hrvatska. Organizator radionice bila je je Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR u suradnji sa domaćinom LAG-om Izvor.

Nakon pozdravnog govora domaćina, sudionici su radionicu započeli analizom stanja Mjere 19 po LAG-ovima unutar spomenutih regija i rezultata provedbe Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova u razdoblju 2014.-2022. Uslijedila je diskusija oko opisa uključenosti lokalnih dionika u izradu nove LRS 2023. – 2027. te analiza razvojnih potreba i potencijala svakog LAG-a. Bitan dio radionice svakako je bila rasprava o kreiranju budućih intervencija (mjera) koje će LAG-ovi provoditi na svojem području kroz buduću LRS.

Arhiva

Kategorije objava