Mjesec: listopad 2021.

Svjetski dan jabuka obilježen u Voćnjaku starinskih sorti jabuka
Održan sastanak na visokoj razini u okviru 15. sastanka Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti
Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda – objava rang liste

Arhiva

Kategorije objava