Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Srijeda, 13. listopada 2021. | Otvoreni natječaji

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 112.500.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina javne potpore: Fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte ovdje.

Produženi rokovi za popunjavanje zahtjeva za potporu za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1

3.12.2021. – Objavljeni dopunjeni predlošci poslovnih planova – obavijest za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1.

7.12.2021. – Objavljeni izmijenjeni predlošci za tipove operacija 6.1.1 i 6.3.1

15.12.2021. – Izmjena predloška za tipove operacija 6.1.1 i 6.3.1

10.01.2022. – Produženi rokovi za popunjavanje zahtjeva za potporu za tip operacije 6.3.1. i tip operacije 6.1.1.

Istaknuta slika: ANDREJA-TURK-Selnica-Selnicki-pikac

Arhiva

Kategorije objava