Snimljeni novi promotivni i edukativni video materijali područja našeg LAG-a

Utorak, 26. listopada 2021. | Novosti iz LAG-a

U sklopu projekta suradnje LAG-ova ”Skrivena blaga ruralnog turizma” nastalo je ukupno šest promotivnih i šest edukativnih video materijala snimljenih na područjima svakog LAG-a partnera, a to su LAG Zagorje Sutla, LAG Zeleni bregi, LAG Prizag, LAG SAVA, LAG Mura-Drava te LAG Međimurski doli i bregi.

PROMOTIVNI VIDEO LAG-a Međimurski doli i bregi

EDUKATIVNI VIDEO LAG-a Međimurski doli i bregi

Osim promotivnih videa, kroz projekt je snimljeno 6 edukativnih videa putem kojih želimo educirati postojeće i buduće subjekte u ruralnom turizmu, a koje možete naći na stranici projekta https://www.skrivena-blaga.eu/ ili ovdje:

Specifični oblici turizma – Avanturisti

Kako postati iznajmljivač ruralne kuće za odmor?

Specifični oblici turizma – Glamping

Kako pokrenuti ruralni turizam na OPG-u?

Kako koristiti online platforme za uspješno poslovanje

Projekt suradnje LAG-ova „Skrivena blaga ruralnog turizma“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

Nove objave

Arhiva

Kategorije objava