Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

Srijeda, 13. listopada 2021. | Otvoreni natječaji

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.


Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili
b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.
Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 152.563.412,00 HRK

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja: 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina javne potpore: Fiksni iznos 50.000,00 EUR/ u protuvrijednosti u kunama

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte ovdje.

Produženi rokovi za popunjavanje zahtjeva za potporu za tip operacije 6.3.1 i tip operacije 6.1.1

3.12.2021. – Objavljeni dopunjeni predlošci poslovnih planova – obavijest za tip operacije 6.3.1 i tip operacije 6.1.1

7.12.2021. – Objavljeni izmijenjeni predlošci za tipove operacija 6.1.1 i 6.3.1

15.12.2021. – Izmjena predloška za tipove operacija 6.1.1 i 6.3.1

10.01.2022. – Produženi rokovi za popunjavanje zahtjeva za potporu za tip operacije 6.3.1. i tip operacije 6.1.1.

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava