Mjesec: studeni 2018.

Objava rezultata 1. LAG Natječaja
Održan sastanak s nositeljima projekata prijavljenih na LAG Natječaj za provedbu T.O. 1.1.3.
Izmjena Natječaja za TO 2.1.2 (7.4.1)
LAG Međimurski doli i bregi sa članovima na sajmu MESAP Jesen 2018.
Terenska nastava na projektu POP-UP Ruralni hubovi u Zagrebu

Arhiva

Kategorije objava