udruge

JAVNI NATJEČAJ  za su/financiranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini
 Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022.

Arhiva

Kategorije objava