JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA U 2024.

Utorak, 5. ožujka 2024. | Otvoreni natječaji

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva u 2024. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i programa koji čine osnovnu djelatnost udruga, a u skladu sa svim strateškim smjernicama razvoja poljoprivrede i šumarstva  i da su od osobitog interesa za razvoj Međimurske županije. Za financiranje programa/projekata po ovom natječaju  prihvatljive su udruge koje se bave poljoprivredom i šumarstvom i  registrirane su temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14.,70/17., 98/19 i 151/22).

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.

Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2024. godinu.

Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje i prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2024. godine.

Najniži iznos sredstava koji će se dodjeljivati po ovom Javnom natječaju iznosi 270,00 eura a najviši iznos traženih sredstava je 2.700,00 eura, odnosno maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt.  Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 1.4.2024. godine.

Više informacija o javnom pozivu i kako se prijaviti dostupno je na: https://medjimurska-zupanija.hr/2024/03/01/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-udruga-medimurske-zupanije-iz-podrucja-poljoprivrede-i-sumarstva-u-2024/

Izvor: REDEA / Međimurska županija

Istaknuta slika: Lara Jankaš (2)

Arhiva

Kategorije objava