Poziv za dostavu projektnih ideja

Poziv za dostavu projektnih ideja

OSIGURAJTE FINANCIRANJE VAŠEG PROJEKTA! Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. godine, kojom će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i...