TO 1.1.3. (6.3.1.) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – IV

 7. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno TO 6.3.1) – IV 

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 17. svibnja 2021. godine, LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (PRR 6.3.1.) – IV, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: Grad Mursko Središće te Općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.472.620,50 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi: 113.278,50 HRK.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je nositelj projekta koji je:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) i zadruga.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 1.06.2021. – 1.07.2021. godine. 

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno sedam (7) dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: [email protected].

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-medjimurskidoliibregi.hr.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja i korisnika na ovaj LAG Natječaj i u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama, održat će se radionice u Nedelišću, u prostorijama Turističkog ureda Nedelišće, dana 25., 26., i 27. svibnja od 12,00 -16,30 sati. Radionice će biti individualnog karaktera sa svakim potencijalnim korisnikom-prijaviteljem, uz prethodnu najavu, kako bi se zadovoljili svi potrebni epidemiološki uvjeti.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

LAG natječaj 6.3.1. -TO 6.3.1. -IV -mdib

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja*: 

  1. Obrazac A. Prijavni obrazac – mdib – 6.3.1.-IV
  2. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio-6.3.1.-IV
  3. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio-6.3.1.-IV
  4. Obrazac C. Izjava o veličini-6.3.1-IV
  5. Obrazac D. Izjava o suglasnosti ZOP 1.1.3- IV
  6. Obrazac-E.-FADN-kalkulator-mdib-IV

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja*: 

  1. Prilog I Natječajna dokumentacija – mdib-6.3.1.- IV
  2. Prilog II. Popis proizvoda
  3. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
  4. Prilog IV – Pojašnjenje kriterija odabira projekata -6.3.1-IV

1. IZMJENE NATJEČAJA 31.05.2021.
Izmijenjen je Obrazac A – Prijavni obrazac

Novi Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

2. IZMJENE NATJEČAJA 08.10.2021.

Raspoloživa sredstva su povećana na 1.699.150,50 HRK

2. izmjena LAG natječaja  TO 1.1.3 – IV

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE TO 6.3.1. 

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte na poveznici.

Pravilnik o postupku odabira projekata na natječajima LAG-a 

 

Arhiva

Kategorije objava