TO 1.1.3. (6.3.1) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava III – ZATVORENO

6. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- III (sukladno TO 6.3.1)

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 8. listopada 2020. godine, LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (PRR- 6.3.1.) – III, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za korisnike projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.908.642,00 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po korisniku projekta iznosi: 113.265,00 HRK.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je korisnik projekta koji je:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 23.10.2020. – 25.11.2020. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata (do 23.10.)isključivo putem e-pošte na adresu: [email protected] .

Potencijalni korisnici projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-medjimurskidoliibregi.hr.

Za potrebe pripreme potencijalnih korisnika na ovaj LAG Natječaj i u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama  radionica će se održati u Nedelišću, u prostorijama Turističkog ureda Nedelišće, Maršala Tita 60, dana 15. listopada 2020. godine od 12 h do 17 h (radionica će biti individualnog karaktera sa svakim potencijalnim Korisnikom).

Molimo zainteresirane potencijalne korisnike LAG Natječaja da se odazovu radionici, u navedenom vremenskom rasponu, kako bi se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

LAG natječaj 6.3.1. -TO 1.1.3-III-mdib

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja*:

 1. Obrazac A. Prijavni obrazac – MDiB – III
 2. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio – MDiB – III
 3. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio – MDiB – III
 4. Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća – MDiB – III
 5. Obrazac D. Izjava o suglasnosti ZOP 1.1.3- III
 6. Obrazac E – FADN-kalkulator – MDiB – III

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja*:

 1. Prilog I – Natječajna dokumentacija – MDiB – III
 2. Prilog II. Popis proizvoda – MDiB – III
 3. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća – MDiB – III
 4. Prilog IV – Pojašnjenje kriterija odabira projekata – III

1. IZMJENE NATJEČAJA 24.11.2020.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu produljen: 23.10.2020. – 08.12.2020. godine.

1. izmjena LAG natječaja 6.3.1. – TO 1.1.3

2. IZMJENE NATJEČAJA 29.04.2021.

Raspoloživa sredstva su povećana na 4.417.335,00 HRK. 

2. izmjena LAG natječaja 6.3.1. – TO 1.1.3

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE TO 1.1.3. ” Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – III”

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte na poveznici.

Pravilnik o postupku odabira projekata na natječajima LAG-a

Arhiva

Kategorije objava

Pitanja i odgovori

Da li postoji uvjet godišta za kupnju traktora u LAG natječaju?

LAG natječajem za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- III (sukladno TO 6.3.1), u poglavlju 3.2. definirano je da je moguća kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, a što se odnosi i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

Natječajem nije definiran uvjet godišta/starosti za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme.

Molim Vas odgovor vezano uz prihvatljivost prijavitelja. Prebivalište SOPG se nalazi van obuhvata LAG-a, međutim 90% katastarskih čestica su u obuhvatu LAG-a i većina aktivnosti odvijala bi se u obuhvatu LAG-a.
U tekstu Natječaja, točka 2.3. Kriteriji za isključenje korisnika (Tko može sudjelovati?), navedeno je sljedeće:
U okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti:

 1. korisniku koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata, što zavisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

 2. a. SOPG i OPG – prebivalište korisnika SOPG-a/OPG-a ….

Dakle, osnovni uvjet mogućnosti prijave na LAG Natječaj je da korisnik ima sjedište SOPG-a/OPG-a na području LAG obuhvata. Ukoliko korisnik nema sjedište SOPG-a/OPG-a na području LAG obuhvata nije prihvatljivi korisnik i prijavitelj.