leader

U Mošćeničkoj Dragi održana radionica za LAG-ove i konferencija INSPIRTA LEADER 2+ – inspiracija za pametne zajednice
Druga radionica za LAG-ove u Međimurju
Studijski posjet LAG-a UNA
Radionica LAG-ova u Međimurju
BROŠURA: JAČANJE LEADER-a I RURALNIH PODRUČJA. SAD!
LAG Međimurski doli i bregi sudjelovao na Smart City Summit 2023.

Arhiva

Kategorije objava