TO 2.1.2. (7.4.1.) „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ – IV

8. LAG Natječaj za provedbu TO 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ – IV (TO 7.4.1. PRR)

LAG Međimurski doli i bregi dana 15.10.2021., objavljuje LAG Natječaj za TO 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“. Tip operacije 2.1.2. sukladan je Mjeri 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.
PREDMET NATJEČAJA: Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 477.862,80 kn

Najniža ukupna vrijednost projekta i potpore po projektu : 15.000 EUR (kunska protuvrijednost)
Najviša vrijednost javne potpore po projektu: 45.000 EUR (kunska protuvrijednost)

PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 2.11.2021.- 3.12.2021. godine

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

LAG Natječaj TO 2.1.2. (7.4.1.) – IV

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja*:

Obrazac A. – Prijavni obrazac
Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja*:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II.- Lista prihvatljivih troškova
Prilog III. – Opis projekta
Prilog III a – Radni list (neto prihod) uz Prilog III
Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
Prilog V. – Uputa MZOIE
Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE TO 7.4.1. 

Konačnu Rang lista LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ – IV pogledajte na poveznici.

Pravilnik o postupku odabira projekata na natječajima LAG-a

Nove objave

Arhiva

Kategorije objava