TO 2.1.2 (7.4.1.) Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga – III

5. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ (TO 7.4.1. PRR RH)

LAG Međimurski doli i bregi objavio je dana 29. svibnja 2020. godine 5. LAG Natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020., za TO 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“, sukladno Mjeri 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

PREDMET NATJEČAJA: Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.200.000,00 kn 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 15.6.2020. – 17.7.2020.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja*:

1. LAG Natječaj TO 2.1.2 (7.4.1) – III
2. Obrazac A. – Prijavni obrazac
3. Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja*:

4. Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
5. Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova
6. Prilog III. – Opis projekta
7. Prilog III a – Radni list (neto prihod) uz Prilog III
8. Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
9. Prilog V. – Uputa MZOIE
10. Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
11. Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
12. Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave


1. IZMJENA NATJEČAJA -16.7.2020.!

Izmjene se odnose na:

– produženje roka za dostavu zahtjeva za potporu na LAG Natječaj – 31.07.2020.

– izmjene preambule LAG natječaja i nomotehničko usklađenje.

DOKUMENT IZMJENE:

LAG natječaj TO 2.1.2.-mdib-7.4.1-III-izmjena