TO 1.1.3. (6.3.1) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava II – ZATVORENO

3. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno TO 6.3.1) – II

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 16. srpnja 2019. godine, LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (Program ruralnog razvoja 6.3.1.) – II, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 126.762,00 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi: 110.932,50 HRK.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je nositelji projekta koji je:

      • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
      • mikro ili malo poduzeće
      • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 1.8.2019. – 17.9.2019. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno jednog (1) dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: [email protected] .

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

1. LAG natječaj TO 1.1.3.- II- mdib
2. Obrazac A. Prijavni obrazac-MDiB-II
3. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio – MDiB-II
4. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio- MDiB -II
5. Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća – MDiB-II
6. Obrazac D. Izjava o suglasnosti ZOP MDiB-1.1.3 – II
7. Obrazac E – Izjava o broju zaposlenih – MDiB
8. Obrazac-F.-FADN-kalkulator
9. Prilog I – Natječajna dokumentacija – MDiB – II
10. Prilog II. Popis proizvoda
11. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
12. Prilog IV – Pojašnjenje kriterija odabira projekata – II


1. IZMJENA NATJEČAJA 31.07.2019.!

Izmjene se odnose na izmjene tehničke prirode u Obrascu B. Poslovni plan – tablični dio-MDiB-II.

DOKUMENT IZMJENE:

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio-MDiB-II – 1. izmjene


2. IZMJENA NATJEČAJA 5.2.2020.

Izmjene se odnose na povećanje ukupno raspoloživih sredstava LAG Natječaja.

DOKUMENT IZMJENE:

LAG Natječaj TO1.1.3.II – NOVO

OBJAVA KONAČNE RANG LISTE TO 6.3.1.

Konačnu Rang listu prijavljenih nositelja projekata pogledajte na poveznici

Arhiva

Kategorije objava