Informativna radionica za LAG natječaj – najava

Subota, 10. listopada 2020. | Novosti iz LAG-a

Objavljen je 6. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- III (sukladno TO 6.3.1).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 23.10.2020. – 25.11.2020. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata (do 23.10.) isključivo putem e-pošte na adresu: [email protected]. Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-medjimurskidoliibregi.hr.

Za potrebe pripreme potencijalnih Korisnika na ovaj LAG Natječaj i u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama će se održati radionica u Nedelišću, u prostorijama Turističkog ureda Nedelišće, Maršala Tita 60, dana 15. listopada 2020. godine od 12 h do 17 h (radionica će biti individualnog karaktera sa svakim potencijalnim Korisnikom).

Molimo zainteresirane potencijalne Korisnike LAG Natječaja da se odazovu radionici, u navedenom vremenskom rasponu, kako bi se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.

Arhiva

Kategorije objava