Završena edukacija EU Fonds Manager

Utorak, 23. lipnja 2015. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi je od 21. siječnja do 12. ožujka 2015. godine proveo edukaciju EU FONDS MANAGER – Specijalist za pisanje i upravljanje EU projektima za svoje članove, djelatnike i volontere, njih dvadeset i troje, u trajanju od 120 nastavnih sati. Edukacija je održavana u prostorijama Mladih informatičara Strahoninec i Općine Strahoninec.

Edukacija se sastojala od modula tijekom kojih su polaznici dobili znanja o izradi koncepcije i pisanju EU projekata, konkretno o menadžmentu procedure aplikacije projekata koji mogu biti financirani iz fondova EU. Polaznici su dobili znanja i vještine od kreiranja ideje, prilagodbe ideje razvojnim strategijama EU, prilagodbe projekata određenim vrstama fondova, izrade projektne dokumentacije, planiranja budžeta, lobiranja kod Europske komisije te provedbe projekata u skladu s pravilima Europske komisije.

Po završetku svakog modula održani su kolokviji preko koji je provjeravano znanje polaznika o usvojenom gradivu. Tijekom travnja i svibnja održani su završni ispiti na kojima je provjereno znanje stečeno tijekom edukacije putem završnih radova koji su predstavljali imaginarne ili stvarne projektne prijave.

Na sjednici Skupštine LAG-a koja je održana 17. lipnja u Vinskoj kući Hažić dodjeljeni su certifikati za završetak edukacije. Certifikate su polaznicima, uz predsjednicu LAG-a, dodijelile Marina Klarić i Ivana Vučićić, predstavnice ustanove WIFI Croatia s kojom je LAG provodio edukaciju.

LAG je edukaciju proveo s motivom jačanja kapaciteta svojih članova, volontera i djelatnika te osiguravanja uvjeta za što kvalitetnije i uspješnije pisanje i provođenje projekata koji će doprinijeti razvoju ruralnog prostora LAG-a s naglaskom na razvoj malog poduzetništva, poljoprivrede i turizma osobito putem Programa ruralnog razvoja. Tijekom edukacije svaki je predavač naglašavao važnost LAG-ova čime su svi polaznici upoznati s LEADER pristupom.

Arhiva

Kategorije objava