Vinska omotnica: „Promidžba na tržištima trećih zemalja“

Četvrtak, 11. svibnja 2017. | Otvoreni natječaji

U Narodnim novinama broj 43/17 objavljen je novi natječaj za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. „Vinska omotnica“). Potencijalni korisnici unutar natječaja su: proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna), udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Prihvatljiva ulaganja unutar natječaja su: objavljivanje reklama u medijima trećih zemalja (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja, ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja, ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja. Rok za podnošenje prijava je do 31. svibnja 2017.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava