VAŽNO – Obavijest korisnicima potpora o postupanju u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti

Četvrtak, 3. kolovoza 2023. | Novosti iz ruralnog razvoja

Nastankom značajnih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima uzrokovanih učestalim prirodnim nepogodama, kao što je olujno nevreme, te pojavom afričke svinjske kuge, zarazne virusne bolesti od koje obolijevaju domaće i divlje svinje, Ministarstvo poljoprivrede daje uputu korisnicima potpora o postupanju u takvim slučaju, odnosno slučajevima nastanka više sile i izvanrednih okolnosti.

Korisnici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2023. godinu (za izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja i mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore)

Svi korisnici potpora u poljoprivredi kojima se potpore isplaćuju na osnovi Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 25/23, 51/23, 56/23 i 65/23 – ispravak) (dalje u tekstu: Pravilnik) koji uslijed više sile ili izvanrednih okolnosti ne mogu ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze, zadržavaju pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti, u skladu s člankom 240. stavkom 1. Pravilnika.

Naglašavamo kako je u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. Pravilnika, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti u skladu s člankom 240. stavkom 5. Pravilnika.

Povjerenstvo za višu silu i izvanredne okolnosti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odlučuje o prijavljenim slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima, u skladu s člankom 240. stavkom 6. Pravilnika.

Važno: Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 25/23, 51/23, 56/23 i 65/23 – ispravak) te njegove obrasce i priloge možete preuzeti ovdje.

Korisnici ne-IAKS mjera ruralnog razvoja

Korisnici ne-IAKS mjera ruralnog razvoja ( M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M16, M19) mogu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti zatražiti produženje roka (na rok ne kasniji od 30. lipnja 2025. godine) za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju ili aktom kojim se dodjeljuje potpora.

Korisnik mora zahtjev za produženjem roka podnijeti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prije isteka roka za koji traži produženje.

Korisnik mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze (geotagirane fotografije, račune, dokaze plaćanja i sl.) kojima potkrepljuje zahtjev za produženjem roka i dokazuje status provedbe projekta.

Korisnici potpora u jedinicama lokalne samouprave koje su proglasile elementarnu nepogodu imaju mogućnost korištenja potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala te obavijest za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. mogu pogledati na poveznici ovdje.

Korisnici na području pojave afričke svinjske kuge

Prethodna uputa za korisnike koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2023. godinu te korisnike ne-IAKS mjera ruralnog razvoja odnosi se i na korisnike s područja pojave afričke svinjske kuge.

Zbog pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj od 28. lipnja 2023. godine uspostavljene su zone ograničenja. U zonama ograničenja na snazi su stroge mjere ograničenja prometa svinjama i proizvodima od svinja te druge mjere kontrole bolesti i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja koje se propisuju Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Naredba se mijenjala u skladu s epidemiološkom situacijom te je trenutno na snazi Naredba koja je objavljena 28. srpnja 2023. godine („Narodne novine“, broj 87/2023).

Izvor: PRR

Istaknuta slika: Ana Novak_Suncokret1

Arhiva

Kategorije objava