Uputa za korisnike novih natječaja iz tipa operacija 4.1.2. i 4.1.3.

Utorak, 24. prosinca 2019. | Novosti iz ruralnog razvoja

Uzimajući u obzir više istovjetnih upita u vezi prihvatljivosti kupnje traktora u sklopu Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. objavljenog dana 2. prosinca 2019. godine te u sklopu Natječaja provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. objavljenog dana 2. prosinca 2019. godine ovom Uputom se daje pojašnjenje da kupnja traktora u sklopu navedenih natječaja nije prihvatljiv trošak.

Uputa za korisnike 4.1.2 i 4.1.3

Arhiva

Kategorije objava