UP.02.3.1.03 JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I.

Ponedjeljak, 27. svibnja 2019. | Otvoreni natječaji

Vrsta poziva: Otvoreni poziv  (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 21.05.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 21.05.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 13.496.626,18 €

 

VRHA POZIVA:

 • Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije civilnog društva
 • Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
 • Mikro poduzetnici
 • Mali i srednji poduzetnici

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Skupina 1 – Postojeći društveni poduzetnici / društvena poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja
 • Nova zapošljavanja
 • Sudjelovanje na sajmovima/izložbama
 • Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga
 • Promidžba i vidljivost
 • Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici/društvena poduzeća
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti – izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 • Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti
 • Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti
 • Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 • Promidžba i vidljivost

IZNOSI SREDSTAVA

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.010.000,00HRK
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  400.000,00HRK
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2019

Preuzmite natječajnu dokumentaciju: Natječajna dokumentacija

Arhiva

Kategorije objava