Umjetnost i kultura 54+

Ponedjeljak, 29. svibnja 2017. | Otvoreni natječaji

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine. Ciljne skupine Poziva: osobe starije od 54 godine, stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva. Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine najviše četiri pravne osobe (prijavitelj i tri projektna partnera). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos iznosi 1.000.000,00 HRK. Rok: 24. 7. 2017.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava