ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNIH CENTARA ZA VOĆE I POVRĆE

Nedjelja, 8. svibnja 2022. | Otvoreni natječaji

PREDMET I SVRHA ULAGANJA

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. („Narodne novine“, broj 78/21, dalje u tekstu: NPOO), Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave nadležno za potkomponentu NPOO-a C.1.5 Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom, te reformsku mjeru C.1.5. R1 Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća, objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ulaganje C.1.5. R1-I1 – izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće: LDC projekt kao lokalna infrastruktura i LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri.

Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

A) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura su:

          – jedinica/e područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JRS), ili

– trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS

Prije predaje završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnik mora dokazati da je na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi sklopio Ugovore s korisnicima infrastrukture od kojih je najmanje jedan proizvođačka organizacija iz sektora voća i povrća ili da je na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi, uzimajući u obzir važeće propise o nabavi, dodijelio koncesije ili druga odobrenja za vođenje infrastrukture proizvođačkoj organizaciji iz sektora voća i povrća

B) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri su:

> u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga;

u slučajevima:

–     proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ ili jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS), kao investitori u zajedničkom projektu

–     proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili

–     proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu

Prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se trgovačko društvo u okviru kojeg će se provoditi projekt, osnovano od strane svih partnera u projektu, pod uvjetom da je društvenim ugovorom razriješeno pitanje participacije pojedinog partnera u vlasništvu društva u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

TRAJANJE POZIVA

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu trajnog Poziva. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 30. travnja 2022. do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga odnosno do 31. ožujka 2023.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 610.000.000,00 HRK.

Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta. Najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR.

Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši mogući udio po projektu iznosi do 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta. Najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 15.000.000,00 EUR.

PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

U okviru ovog Poziva financirat će se provedba projekata ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće. Razdoblje prihvatljivosti izdataka traje od 1. veljače 2020. do 31. ožujka 2026.

Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. veljače 2020. do 30. lipnja 2026.

Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje.

Izvor: EU Fondovi

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava