Ulaganja u vinarije i marketing vina

Četvrtak, 17. svibnja 2018. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. i to  za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina.

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina namijenjena je poduzećima u sektoru vina, organizacijama proizvođača vina, udruženjima dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za ulaganja u kupnju novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

Razina potpore: za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova. za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava za mjeru Ulaganja je do 1. lipnja 2018. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava