Ulaganja u vinarije i marketing vina

Ponedjeljak, 18. lipnja 2018. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavljuje novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi korisnici: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz djela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su: troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

Broj projekata odobrenih po pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen.

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Rok za podnošenje prijava je 6. srpnja 2018. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava