U Zasadbregu održana 15. skupština LAG-a Međimurski doli i bregi

Petak, 21. prosinca 2018. | Novosti iz LAG-a

U Restoranu Zlatni breg u Zasadbregu je u utorak, 11. prosinca 2018. godine održana 15. sjednica skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi. Na skupštini su članovi lokalne akcijske grupe usvojili Izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a za 2017. godinu, Izvješće o radu LAG-a  i Financijski plan za 2017. godinu, Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu, te Financijski plan i Plan rada za 2019. godinu. LAG će tijekom 2019. nastaviti sa  planiranim aktivnostima četiri projekta, od kojih jedan u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg SI-Hr, jedan projekt u okviru Europskog socijalnog fonda, te dva projekta u sklopu programa Erasmus+. Lokalna akcijska grupa tijekom 2019. godine nastaviti provoditi sve redovne aktivnosti, pa će LAG i sljedeće godine organizirati edukaciju za svoje članove i prijaviteljima projekta pružati savjetodavnu podršku, organizirat će niz promotivnih aktivnosti za svoje članove, raspisati fotografski natječaj «Moji doli i bregi» te nastaviti suradnju s lokalnim akcijskim grupama iz zemlje i inozemstva.

Na Skupštini su iznijete i druge aktivnosti koje će se provoditi u 2019. godini na području LAG-a, a kojima će se poticati gospodarske aktivnosti i promovirati rad članova LAG-a i cijelog područja.

Nakon završetka radnog dijela skupštine, druženje članova LAG-a nastavilo se na prigodnom domjenku.

 

 

Arhiva

Kategorije objava