U Štrigovi održana izborno – izvještajna Skupština LAG-a Međimurski doli i bregi

Ponedjeljak, 25. ožujka 2019. | Novosti iz LAG-a

U Štrigovi je u četvrtak, 21. ožujka 2019. godine održana 16. skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi izborno-izvještajnog karaktera.

Skupštinu je otvorila predsjednica Sanja Krištofić, a skupštinom je nadalje predsjedavao i vodio domaćin Stanislav Rebernik. Predsjednica je iznijela izvješća o radu LAG-a nakon kojih su članovi Skupštine usvojili: Izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora LAG-a za 2018. godinu, Izvješće o radu LAG-a, Financijskog izvještaja za 2018. godinu te dobili uvid samoprocjene o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola LAG-a za 2018. Predložene su i usvojene izmjene i dopune Statuta LAG-a.

Razriješili su se dosadašnji članovi svih tijela upravljanja Udruge te je održan izbor novih članova tijela upravljanja LAG-a. Za predsjednicu LAG-a imenovana je dosadašnja predsjednica Sanja Krištofić, a za dopredsjednicu LAG-a Dijana Posavec. Upravni odbor sastoji se i nadalje od 13 članova, a Nadzorni odbor od 5 člana.

U 2018. godini, LAG je započeo provedbu Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” i sukladno LRS LAG-a, raspisao,  proveo i završio 1. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ( sukladno 6.3.1.).  Nakon kontrole i ocjenjivanja, UO LAG-a odobrio je 23 projektnih prijava te su krajem godine putem Agronet sustava prijavljene na odobrenje i isplatu u APPRRR u ukupnoj visini od 2.567.766,00 kn .

Također, unutar Podmjere 19.2., LAG je u studenom raspisao 2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.2.“Poboljšavanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ (sukladno 7.4.1.). Za taj tip operacije LAG je u svojoj Strategiji osigurao sredstva u visini od 4.201.218,24 kn.

Tijekom 2018. godine LAG je, osim LEADER-a,  provodio 5 projekata: ECool-Tour (Interreg SLO-HR), Rural SKILLS (Erasmus+), POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi (ESF), Smart Farming Innovation Brokers (Erasmus+). Organizirane su brojne aktivnosti vezane uz provedbu navedenih projekata, a njihovo provođenje nastavlja se kroz cijelu 2019. godinu.

LAG je tijekom 2018. godine organizirao niz promotivnih i edukativnih aktivnosti za civilni, gospodarski i javni sektor s temama koje su bitne i aktualne za razvoj i jačanje kapaciteta pojedinog sektora. Tijekom 2018. godine zaposlenici, članovi i volonteri LAG-a sudjelovali su na sastancima, radionicama i sajmovima s ciljem edukacije i informiranja o aktualnostima, prijenos znanja, učenja iz primjera dobre prakse. Na Skupštini su iznijete i druge aktivnosti koje će se provoditi u 2019. godini na području LAG-a, a kojima će se poticati gospodarske aktivnosti i promovirati rad članova LAG-a i cijelog područja.

 

Nakon završetka radnog dijela skupštine, druženje članova LAG-a nastavilo se na prigodnom domjenku.

 

 

Arhiva

Kategorije objava