U Nedelišću održana 17. skupština LAG-a Međimurski doli i bregi

Srijeda, 18. prosinca 2019. | Novosti iz LAG-a

Na Mesapu u Nedelišću u utorak, 17. prosinca 2019. godine održana je 17. sjednica skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi. Na skupštini su članovi lokalne akcijske grupe usvojili  Izmjene i dopune financijskog plana LAG-a Međimurski doli i bregi za 2019. godinu, Plan rada LAG-a Međimurski doli i bregi za 2020. godinu, Financijski plan LAG-a za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o 2. Izmjeni Lokalne razvojne strategije i Plana provedbe LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. U 2020. godini će se provoditi zacrtane projektne aktivnosti, sukladno odobrenim aktivnostima i budžetima te prijavljivati na nove raspoložive natječaje. LAG Međimurski doli i bregi će navedene planirane aktivnosti provoditi prema raspoloživim kapacitetima i financijskim sredstvima, a osobiti vezano uz projekte u provedbi.

Na Skupštini su iznijete i druge aktivnosti koje će se provoditi u 2020. godini na području LAG-a, a kojima će se poticati gospodarske aktivnosti i promovirati rad članova LAG-a i cijelog područja.

Nakon završetka radnog dijela skupštine, druženje članova LAG-a nastavilo se na prigodnom domjenku.

 

Arhiva

Kategorije objava