U Krapinskim Toplicama održane radionice za osposobljavanje studenata

Ponedjeljak, 11. lipnja 2018. | Novosti iz LAG-a

Aktivnost osposobljavanja i jačanja kapaciteta studenata partnerskih visokoškolskih ustanova, u okviru projekta POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi, održana je u razdoblju od 05. do 10. lipnja 2018. godine u Krapinskim Toplicama. Na radionicama su sudjelovali studenti većinom iz Međimurske županije koji studiraju na Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždinu, Veleučilištu VERN u Zagrebu i Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.

Kroz šest radnih dana u Hotelu Toplice održane su radionice o društvenim inovacijama i društvenoj ekonomiji, o organiziranju i radu u lokalnoj zajednici, o marketingu mikro poduzetničkih pothvata, o podršci u mentorskim programima u lokalnim zajednicama i o razvoju ruralnih područja. Edukatori su bili profesori sa partnerskih visokoškolskih ustanova.

Studenti će stečeno znanje koristiti u radu ruralnih hubova i u poticanju novih projekata i razvojnih inicijativa u svojim lokalnim zajednicama.

Projekt POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt kroz suradnju visokoobrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, studenata i lokalnog stanovništva u konkretnim ruralnim zajednicama Međimurske županije (općina Štrigova i općina Mala Subotica) te Splitsko-dalmatinske županije (otok Vis) razvija, testira i validira inkluzivni i participativni program društveno-korisnog učenja u području održivog ruralnog razvoja te inicira i daje podršku novim i postojećim društveno-inovativnim mikropoduzetničkim pothvatima.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava