U Istri održana radionica za LAG-ove

Srijeda, 23. ožujka 2022. | Novosti iz LAG-a

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz domaćinstvo LAG-a „Južna Istra“ održana je radionica 21. i 22. ožujka 2022. godine na kojoj je sudjelovao i LAG Međimurski doli i bregi. Radionica je održana u Medulinu, na temu „Stanje provedbe Mjere 19, provedba LEADER intervencije u razdoblju 2023. – 2027. i izrada LRS LAG-ova 2023. – 2027.“, a bila je namijenjena prvenstveno hrvatskim LAG-ovima.
Cilj radionice je bio rasprava o aktualnim temama koje se tiču svih LAG-ova, a u vezi provedbe Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., pripreme za izradu trećeg natječaja za tip operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“, načina provedbe intervencije LEADER u razdoblju 2023. – 2027., izrade uputa za intervencije u LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027. te elemenata praćenja i evaluacije za razdoblje 2023.-2027. Na radionici je također održan rad u grupama vezan uz izrade intervencija LRS LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027.
U sklopu radionice, organiziran je i terenski obilazak realiziranih projekta na području LAG-a „Južna Istra“ koji su sufinancirani sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a čiji su nositelji ULJA CHIAVALON i Vinarija MEDEA u Vodnjanu te OIO VIVO ULJA u Galižani kraj Pule.

Arhiva

Kategorije objava