Turistička zajednica Međimurske županije dodjeljuje potpore turističkim događanjima

Ponedjeljak, 6. ožujka 2017. | Otvoreni natječaji

Turistička zajednica Međimurske županije objavila Javni poziv za potpore turističkim doađanjima u 2017. godini. Temeljem odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Međimurske županije  prihvaćene na  10. sjednici održanoj  01.03. 2017.g., Turistička zajednicaMeđimurske županije objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2017. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke  zajednice Međimurske županije  (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2017.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Međimurja u cjelini, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, jačanju snage brenda međimurskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma. Rok za prijavu je 25.03.2017.

Arhiva

Kategorije objava