Sudjelovali smo na radionici i planiranju međunarodnih projekata LAG-ova u Mađarskoj

Srijeda, 21. listopada 2015. | Novosti iz LAG-a

Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su 30. rujna i 01. listopada na međunarodnoj radionici „Jantarska cesta“ u Koljnofu u Mađarskoj na području LAG-a „Alpokalja – Fertő Táj“. Radionicu su održale predstavnice LAG-a domaćina i LAG-a “A Bakonyert” koje su sudionike vodile kroz proces planiranja konkretnih projekata suradnje između LAG-ova u okviru izrade Lokalne razvojne strategije. Osim našeg LAG-a i domaćina iz Mađarske, sudjelovali su i predstavnici LAG-a Frankopan, LAG-a Zeleni trokut, LAG-a Prizag te Općine Kiseljak iz BIH. Sudionici radionice su radili i na kreiranju zajedničkog projekta radnog naziva „Jantarska cesta“ za natječaj Programa transnacionalne suradnje Dunav u okviru EU programa INTERREG-a Vb. Uz radionicu, sudionici su obišli primjere provedenih LEADER projekata, konkretno OPG koji se bavi proizvodnjom palinke i Etnomemorijalni centar Gradišćanskih Hrvata u Koljnofu koji obuhvaća hostel, etno zbirku te poučnu stazu.
Radionica je nastavak suradnje mađarskih i hrvatskih LAG-ova nakon održanog sastanka u siječnju u Koljnofu te Novom Marofu u svibnju gdje se iniciralo osnivanje neformalnog saveza Jantarske ceste, uspostavljanje suradnje te iniciranje budućih međunarodnih projekata.

Arhiva

Kategorije objava