Sudjelovali smo na okruglom stolu i Skupštini Hrvatske mreže za ruralni razvoj

Petak, 18. rujna 2015. | Novosti iz LAG-a

Kao član Hrvatske mreže za ruralni razvoj sudjelovali smo na okruglom stolu „Kako postići visoku kvalitetu lokalnih razvojnih strategija/CLLD strategija“ u petak 4. rujna 2015. u Drnišu u prostoru ispostave NP KRKA u organizaciji HMRR-a i suradnji s LAG-om Krka, udrugom OGI i Gradom Drnišom.

Četrdesetak predstavnika lokalnih akcijskih grupa i drugih predstavnika koji se bave ruralnim razvojem raspravljalo je o aspektima izrade lokalnih razvojnih strategija, a osobito o metodologiji izrade novih lokalnih razvojnih strategija za LAG-ove prema Programu ruralnog razvoja 2014.-2020. i Podmjeri 19.1.
Teme održanog okruglog stola:
• Pristup izradi strategije – kako harmonizirati doprinos vanjskih stručnjaka i lokalnih dionika?
Uvodničari: Tomislav Panenić (LAG Srijem) i Jadranka Pelikan (Pelikan Consult d.o.o.)
• Akcijski plan provedbe strategije
Uvodničarke: Lidija Dabić (LAG Baranja) i Krešimir Budiša (UHY SAVJETOVANJE)
• Uključenost lokalnih dionika
Uvodničarke: Lidija Pavić-Rogošić (ODRAZ) i Svjetlana Kasunić (LAG Gorski kotar)

Po održanom okruglom stolu predstavnici LAG-ova su sudjelovali na otvorenju Sajma pršuta u Drnišu gdje su imali prilike kontaktirati s lokalnim proizvođačima.

Istog dana u popodnevnim satima održana je i Skupština HMRR-a, na kojoj su članovi Hrvatske mreže za ruralni razvoj izabrali novog predsjednika, a to je Tomislav Panenić iz LAG-a Srijem, te novi Upravni odbor. Skupština je donijela novi Statut te otvorila pitanje kandidiranja za domaćinstvo 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta u 2017. godini.

Arhiva

Kategorije objava