Predstavnici LAG-a Mdib i tvrtke Čakom u studijskom posjetu LAG-u Škoji

Ponedjeljak, 18. svibnja 2015. | Novosti iz LAG-a

Predsjednica Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi sudjelovala je na studijskom putovanju na području LAG-a Škoji na Visu od 11. do 13. svibnja s predstavnicima Gradskog komunalnog poduzeća Čakom, direktoricom Snježanom Tkalčec Avirović i voditeljem sektora operative Sašom Avirovićem. Na Visu su održani okrugli stol, promotivno-informativna tribina i dvodnevna edukacija o odgovornom upravljanju otpadom. Studijskim aktivnostima prisustvovali su članovi udruge Svima, predstavnici Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM iz Čakovca, predstavnica LAG-a Međimurski doli i bregi, predstavnici LAG-a Škoji, gradonačelnik Visa te ostali zainteresirani gosti.
Tijekom posjeta predsjednica LAG-a je prisustvovala edukaciji „Parcipativno strateško planiranje i izrada strateških dokumenata“ i upoznala se s partnerskim projektom LAG-a Škoji, članova i dionika LAG-a Škoji „Građanski aktivizam za zbrinjavanje otpada na otoku Visu.“ Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru provedenog natječaja za korištenje sredstava Fonda.
U cilju razmatranja mogućih oblika suradnje LAG-a Škoji i LAG-a Međimurski doli i bregi u programskom razdoblju 2014.-2020. u sklopu studijskog posjeta održan je i radni sastanak.
Suradnja s LAG-om Međimurski doli i bregi i s tvrtkom Čakom uspostavljena je krajem prošle godine kada je u sklopu projekta „Građanski aktivizam u upravljanju otpadom na otoku Visu“ za predstavnike partnera i suradnika u projektu LAG Međimurski doli i bregi bio domaćin studijskog posjeta u Međimurskoj županiji.

Arhiva

Kategorije objava